Strona: Rys historyczny / Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Rys historyczny

Budowę Hali - Laboratorium rozpoczęto w 1997 roku. Dokumentację opracował zespół projektantów kierowany przez dr hab. inż. Adama Reichharta, prof. PRz. Budowę ukończono w 1999 r. (tablica pamiątkowa)

W tym samym roku Zarządzeniem Rektora Politechniki Rzeszowskiej został utworzony Zakład Badań Konstrukcji. Kierownikiem Zakładu został prof. Władysław Łakota. Dzięki staraniom władz Uczelni i Wydziału oraz zaangażowaniu prof. W. Łakoty Zakład Badań Konstrukcji został wyposażony w nowoczesny sprzęt badawczy. Wiedza i umiejętności prof. Łakoty pozwoliły szybko uruchomić zakupioną aparaturę i realizować prace pomiarowe. W ciągu kilku lat działalności w ZBK wykonano wiele badań, które zostały wykorzystane m.in. w pracach habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich. Realizowano również prace dla zleceniodawców spoza uczelni.

Na wniosek ówczesnego Dziekana, prof. dr hab. inż. Leonarda Ziemiańskiego, zarządzeniem Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 września 2006 r., w miejsce Zakładu Badań Konstrukcji powołano Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji. Pełniącym obowiązki kierownika Laboratorium został dr inż. Lucjan Janas.

Uchwałą z dnia 19 czerwca 2008 r. Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał Hali – Laboratorium Badań Konstrukcji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz imię Władysława Łakoty – profesora Politechniki Rzeszowskiej.

W listopadzie 2010 roku w Laboratorium wdrożono System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.  

W lutym 2013 roku Laboratorium uzyskało "Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego". Zakres akredytacji obejmował procedury dotyczące badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem.

W 2014 r. Laboratorium rozszerzyło zakres badań objętych akredytacją o m.in.:
- ocenę szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki,
- ocenę wpływu drgań na ludzi w budynkach.

W październiku 2014 r. została zakończona budowa Laboratorium Akustyki. W nowym laboratorium są prowadzone badania izolacyjności akustycznej przegród i wyrobów budowlanych, w tym ekranów akustycznych, okien, drzwi, stropów i ceramiki budowlanej.

W latach 2010-2014, dzięki realizacji  programów PO RPW i RPO, zakupiono  nowoczesną aparaturę pomiarową, co pozwoliło znacząco zwiększyć potencjał naukowo-badawczy laboratorium.

W 2016 r. laboratorium zakupiło najwyższej klasy tachimetr automatyczny umożliwiający precyzyjne pomiary przemieszczeń nawet z odległości 300 m.

W 2017 roku laboratorium uzyskało akredytację na badania hałasu w środowisku ogólnym - hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych.

W 2018 r. laboratorium uzyskało akredytację na badania przemieszczeń metodą tachimetryczną. 

W styczniu 2020 roku laboratorium otrzymało potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań dokumentu DAB-15.

W 2021 r. wyposażenie laboratorium powiększono o maszynę wytrzymałościową Instron 1200 kN. Począwszy od 1 września 2022 r. badania właściwości mechanicznych materiałów zostały objęte systemem zarządzania.

W lutym 2023 r. laboratorium uzyskało akredytację na badania mechaniczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym m.in.  badania właściwości mechanicznych metali (wyraźna granica plastyczności, umowna granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie) oraz badania podatności metali do odkształceń.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję